גילוי נאות / אמנת שירות

אמנת שירות ללקוח


אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.


אמנת השירות באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין "הינדי ביטוח ופיננסים" בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.


א . אני מתחייב להתייחס ללקוחותיי בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.


ב. אני מתחייב לפעול ולעדכן את לקוחותיי לגבי אופן קבלת שירות ממשרדי, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדינו.


ג. אני מתחייב לתת מענה מתאים לצרכי הלקוח, תוך עד שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם פגישה או לשוחח עימי.

ד. אני מתחייב לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיי, לספק מענה ראשוני לכל פנייה, ולמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך שני ימי 
עסקים מקבלת פניית הלקוח.


ה. אני מתחייב לתת מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול 
מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.


ו. אני מתחייב למסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.


ז. אני מתחייב למסור ללקוח שפנה אליי בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו, ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

גילוי נאות

גילוי נאות – "הינדי ביטוח ופיננסים" , רישיון מספר 035840206, פועלת על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ועיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס"ה 2005.
בהתאם לחוק זה  "הינדי ביטוח ופיננסים" הינה סוכן ביטוח פנסיוני ואיננה יועץ פנסיוני. "הינדי ביטוח ופיננסים", הינה סוכנות עצמאית מקבוצת הביטוח "שחם" חברת בת של מגדל ובעלת  זיקה לגופים המוסדיים המפורטים להלן, לשיווק מוצרי ביטוח ומוצרים פנסיוניים:

השתלמות

אלטשולר שחם 
מגדל
מנורה 
אקסלנס 
פניקס 
הראל 

גמל

מגדל 
אלטשולר שחם 
מנורה 
פניקס 
אקסלנס 
הראל
 
סגירת תפריט
דילוג לתוכן